Cara Mengulangi Baris atau Lajur Tertentu pada Setiap Halaman Bercetak dalam Excel

Cara Mengulangi Baris atau Lajur Tertentu pada Setiap Halaman Bercetak dalam Excel
Cara Mengulangi Baris atau Lajur Tertentu pada Setiap Halaman Bercetak dalam Excel
Anonim

Dalam bahagian “Persediaan Halaman”, klik “Cetak Tajuk”.

NOTA: Butang “Cetak Tajuk” dikelabukan jika anda sedang mengedit sel, jika anda telah memilih carta pada lembaran kerja yang sama atau jika anda tidak memasang pencetak.

Imej
Imej

Pada kotak dialog “Persediaan Halaman”, pastikan tab “Helaian” aktif. Masukkan julat untuk baris yang ingin anda ulangi pada setiap halaman dalam kotak edit "Baris untuk diulang di atas". Sebagai contoh, kami mahu baris pertama hamparan kami berulang pada semua halaman, jadi kami memasukkan "$1:$1". Jika anda mahu lebih daripada satu baris diulang, contohnya baris 1-3, anda akan memasukkan "$1:$3". Jika anda ingin mempunyai lajur pertama, sebagai contoh, ulangi pada setiap halaman yang dicetak, masukkan “$A:$A”.

Imej
Imej

Anda juga boleh memilih baris yang anda mahu ulang menggunakan tetikus. Untuk berbuat demikian, klik butang "Runtuhkan Dialog" di sebelah kanan kotak edit "Baris untuk diulang di atas".

Imej
Imej

Kotak dialog “Persediaan Halaman” mengecut untuk hanya menunjukkan kotak edit “Baris untuk diulang di atas”.

Imej
Imej

Untuk memilih baris yang ingin anda ulangi, gerakkan kursor ke atas nombor baris sehingga ia bertukar menjadi anak panah kanan kemudian sama ada klik pada satu baris yang anda mahu atau klik dan seret ke atas berbilang baris. Julat baris dimasukkan ke dalam kotak edit "Baris untuk diulang di atas" secara automatik. Untuk mengembangkan kotak dialog "Persediaan Halaman", klik butang "Runtuhkan Dialog" sekali lagi.

Imej
Imej

Setelah anda menentukan baris dan lajur yang ingin anda ulangi, klik “OK”.

Imej
Imej

NOTA: Jika anda mempunyai lebih daripada satu lembaran kerja yang dipilih dalam buku kerja anda, kotak "Baris untuk diulang di atas" dan "Lajur untuk diulang di kiri" dikelabukan dan tidak tersedia dalam kotak dialog "Persediaan Halaman". Anda hanya perlu memilih satu lembaran kerja. Untuk menyahpilih berbilang lembaran kerja, klik pada mana-mana lembaran kerja lain yang tidak dipilih. Jika semua lembaran kerja dipilih, klik kanan pada mana-mana helaian yang dipilih dan pilih "Nyahkumpulan Helaian" pada menu timbul.

Topik popular.